Публичен регистър на имоти държавна собственост в Ловешка област

Публичен регистър на имоти държавна собственост в Ловешка област

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://www.lovech.government.bg/inc/service/service.download.file.php?fid=2165
Автор Иван Гетов
Отговорник по поддръжка ИВАН ГЕТОВ
Last Updated май 22, 2018, 15:17 (Europe/Sofia)
Създаден май 14, 2018, 15:35 (Europe/Sofia)