Публичен регистър на издадените актове за изработване на УП-092017

Публичен регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове и на техните изменения-092017

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Last Updated ноември 2, 2017, 16:52 (Europe/Sofia)
Създаден септември 28, 2017, 09:52 (Europe/Sofia)