Регистър на издадените разрешителни за строеж

Регистър на издадените разрешителни за строеж в Община Девня, Област Варна

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Версия 1.0
Last Updated октомври 5, 2017, 15:03 (Europe/Sofia)
Създаден март 20, 2017, 14:31 (Europe/Sofia)