Публичен регистър на сертификати за превоз на маркирано гориво

Регистърът се обновява ежедневно. Актуална информация може да се следи на адрес: http://extlb.bacis.customs.bg/BACIS/seam/resource/rest/technicalMean

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://extlb.bacis.customs.bg/BACIS/seam/resource/rest/technicalMean
Автор Анелия Даскалова
Отговорник по поддръжка Анелия Даскалова
Версия 1.0
Last Updated февруари 9, 2017, 12:11 (Europe/Sofia)
Създаден февруари 9, 2017, 12:07 (Europe/Sofia)