Публичeн регистър на въведените в експлоатация строежи - Община Аксаково

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://www.aksakovo.net//assets/UT/2017/PR%20vvyvedenite%20stroeji.pdf
Отговорник по поддръжка Христо Димитров
Last Updated януари 31, 2018, 14:41 (Europe/Sofia)
Създаден септември 14, 2017, 16:46 (Europe/Sofia)