Публичeн регистър на въведените в експлоатация строежи - Община Аксаково

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://www.aksakovo.net/assets/UT/PR/PR%20vvyvedenite%20stroeji.pdf
Отговорник по поддръжка Христо Димитров
Last Updated ноември 6, 2018, 13:58 (Europe/Sofia)
Създаден септември 14, 2017, 16:46 (Europe/Sofia)