Публичен регистър на взети решения на ОбС-Аксаково за допускане до ПУП

Взети решения на Ощински съвет Аксаково за допускане до ПУП

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://www.aksakovo.net//assets/UT/2017/PR%20vzeti%20resheniq.pdf
Отговорник по поддръжка Христо Димитров
Last Updated декември 12, 2017, 10:42 (Europe/Sofia)
Създаден септември 15, 2017, 08:09 (Europe/Sofia)