Публичен регистър на актовете за одобряване на устройствени планове и измененията им

Публичен регистър на актовете за одобряване на устройствени планове и измененията им

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Last Updated септември 28, 2017, 13:13 (Europe/Sofia)
Създаден септември 28, 2017, 13:13 (Europe/Sofia)