Публичен регистър декларации по чл.35 ЗПКОНПИ в Община Летница

Публичен регистър на декларациите по чл.35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество при Община Летница

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Община Летница
Отговорник по поддръжка инж.Павлинка Чолакова
Last Updated ноември 6, 2018, 11:28 (Europe/Sofia)
Създаден ноември 6, 2018, 11:28 (Europe/Sofia)