Публичен регистър държавни имоти - Област Варна

Регистър на имоти държавна собственост поддържан от Областна администрация - Варна

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://www.vn.government.bg
Автор Петя Янкова
Отговорник по поддръжка Николай Илиев
Last Updated май 23, 2017, 14:58 (Europe/Sofia)
Създаден август 10, 2016, 09:47 (Europe/Sofia)