Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти на територията на Община Средец- общинска собственост

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://sredets.bg/
Автор Яна Атанасова
Отговорник по поддръжка Яна Атанасова
Last Updated януари 10, 2019, 14:28 (Europe/Sofia)
Създаден септември 20, 2017, 16:01 (Europe/Sofia)