Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти в Община Годеч

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Ангел Ангелов
Отговорник по поддръжка Георги Стефанов
Last Updated юни 8, 2018, 13:58 (Europe/Sofia)
Създаден септември 28, 2017, 14:25 (Europe/Sofia)