Публичен регистър за разпоредителни сделки с имоти

Публичен регистър за разпоредителни сделки с имоти на Община Елин Пелин.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Last Updated ноември 12, 2018, 22:18 (Europe/Sofia)
Създаден октомври 10, 2017, 08:41 (Europe/Sofia)