Публичен регистър за разпоредителни сделки с имоти

Публичен регистър за разпоредителни сделки с имоти на община Грамада

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник Община Грамада
Last Updated октомври 6, 2017, 09:43 (Europe/Sofia)
Създаден октомври 6, 2017, 09:40 (Europe/Sofia)