Регистър на заповеди, даващи разрешение за изработване на ПУП и ИПУП

Регистър ПУП и ИПУП

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Last Updated септември 25, 2017, 09:29 (Europe/Sofia)
Създаден септември 13, 2017, 08:25 (Europe/Sofia)