Публичен регистър на производителите, вносителите и лицата, които въвеждат на територията на страната от друга държава - членка на ЕС, на електронни цигари и/или контейнери за многократно пълнене

Публичен регистър на производителите, вносителите и лицата, които въвеждат на територията на страната от друга държава - членка на ЕС, на електронни цигари и/или контейнери за многократно пълнене

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://www.mi.government.bg/bg/services/vpisvane-v-publichen-registar-na-proizvoditelite-vnositelite-i-licata-koito-vavejdat-na-teritoriyata-99-c36-2.html
Автор Райна Христова
Отговорник по поддръжка Райна Христова
Last Updated септември 18, 2018, 10:09 (Europe/Sofia)
Създаден септември 21, 2017, 12:13 (Europe/Sofia)