Уважаеми дами и господа, публичният регистър на фирмите, лицензирани за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали (ТДОЧЦМ) е актуален до 13.07.2012 г. Този регистър съдържа информация за фирмите, получили лицензи в периода от 2003 г. до 2012 г

Уважаеми дами и господа, публичният регистър на фирмите, лицензирани за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали (ТДОЧЦМ) е актуален до 13.07.2012 г. Този регистър съдържа информация за фирмите, получили лицензи в периода от 2003 г. до 2012 г

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://www.mi.government.bg/bg/themes/uvajaemi-dami-i-gospoda-publichniyat-registar-na-firmite-licenzirani-za-targovska-deinost-s-otpadaci-604-395.html
Автор Райна Христова
Отговорник по поддръжка Райна Христова
Last Updated септември 18, 2018, 10:07 (Europe/Sofia)
Създаден септември 21, 2017, 11:20 (Europe/Sofia)