http://www.az.government.bg/rest/registrations/ter...

URL адрес: http://www.az.government.bg/rest/registrations/terminated/REASON_6_2

Списък на посредниците, чиято регистрация е прекратена на основание чл. 6, ал. 2 от НУРИПДНР: Чл. 6. (Доп. - ДВ, бр. 52 от 2006 г., в сила от 27.06.2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2014 г., в сила от 03.10.2014 г.) (2) Правото по регистрацията за извършване на посредническа дейност по наемане на работа не може да се прехвърля или преотстъпва на други физически или юридически лица, освен в случаите на вливане, сливане, разделяне, отделяне, промяна на правната форма на лицето, при прехвърляне на търговско предприятие или наследяване, ако лицето, на което се прехвърлят или преотстъпват правата, отговаря на условията за вписване в регистъра.

Внедряване

Допълнителна информация

Поле Стойност
Последно обновяване юли 30, 2015
Създаден юли 30, 2015
Формат JSON
Лиценз Open Data Commons Attribution License
createdпреди повече от 3 години
formatJSON
has views1
id3a418205-971f-4267-8dd2-822d0a82e077
package id78275e69-ecb4-4534-920e-f59dcc130358
revision id31a99f39-475d-44ee-ace5-ff62e43002fd
stateactive