Списък на посредниците, чиято регистрация е ...

URL адрес: http://www.az.government.bg/rest/registrations/terminated/REASON_13P2_15P6

Списък на посредниците, чиято регистрация е прекратена на основание чл. 13, т.2 във връзка с чл.15, ал.1, т.6 от НУРИПДНР: Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2006 г., в сила от 27.06.2006 г.) Регистрацията за извършване на посредническа дейност по наемане на работа се прекратява, когато: 6. (нова - ДВ, бр. 82 от 2014 г., в сила от 03.10.2014 г.) посредникът има влезли в сила три или повече наказателни постановления за налагане на административно наказание по чл. 81, ал. 2 ЗНЗ в период три години;

Внедряване

Допълнителна информация

Поле Стойност
Последно обновяване юли 30, 2015
Създаден юли 30, 2015
Формат JSON
Лиценз Open Data Commons Attribution License
createdпреди повече от 3 години
formatJSON
has views1
id4b727f63-71da-4a4f-a12f-66db5db13a59
package idd4fb637d-fb65-4d95-9361-87d60c172eb0
revision id2e5ca7d9-07f1-45db-8320-c417de252fa3
stateactive