Списък на посредниците, чиято регистрация е ...

URL адрес: http://www.az.government.bg/rest/registrations/terminated/REASON_13P2_15P4

Списък на посредниците, чиято регистрация е прекратена на основание чл. 13, т.2 във връзка с чл.15, ал.1, т.4 от НУРИПДНР: Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2006 г., в сила от 27.06.2006 г.) Регистрацията за извършване на посредническа дейност по наемане на работа се прекратява, когато: 4. има влязло в сила наказателно постановление за налагане на административно наказание по чл. 81, ал. 1 ЗНЗ, издадено преди регистрацията за извършване на посредническа дейност;

Внедряване

Допълнителна информация

Поле Стойност
Последно обновяване юли 30, 2015
Създаден юли 30, 2015
Формат JSON
Лиценз Open Data Commons Attribution License
createdпреди повече от 3 години
formatJSON
has views1
idbb2201b2-48f2-4c1a-b757-71747b6e91cf
package id9093746f-de9c-493a-80de-3204267abea3
revision id1f245afa-761f-4835-ad74-74f4636d00c5
stateactive