Списък на посредниците, чиято регистрация е ...

URL адрес: http://www.az.government.bg/rest/registrations/terminated/REASON_13P2_15P2

Списък на посредниците, чиято регистрация е прекратена на основание чл. 13, т.2 във връзка с чл.15, ал.1, т.2 от НУРИПДНР: Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2006 г., в сила от 27.06.2006 г.) Регистрацията за извършване на посредническа дейност по наемане на работа се прекратява, когато: 2. посредникът договаря заплащане за предоставяне на посреднически услуги от работодателя, включително от корабопритежателя, което е за сметка на възнаграждението на устроеното на работа лице, в нарушение на изискванията на чл. 4, т. 2;

Внедряване

Допълнителна информация

Поле Стойност
Последно обновяване юли 30, 2015
Създаден юли 30, 2015
Формат JSON
Лиценз Open Data Commons Attribution License
createdпреди повече от 3 години
formatJSON
has views1
id3ffb030a-10cc-4299-92e7-e7fea09b65e6
package ide640a1a7-405e-498a-910b-49015f6061a2
revision idacd2e730-7d37-4eb6-914a-c123a8ef651a
stateactive