Списък на посредниците, чиято регистрация е прекратена на основание чл. 13, т.1 от НУРИПДНР

Списък на посредниците, чиято регистрация е прекратена на основание чл. 13, т.1 от НУРИПДНР: Чл. 13. Регистрацията се прекратява със заповед на министъра на труда и социалната политика или на упълномощено от него длъжностно лице: 1. по искане на посредника;

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://www.az.government.bg/rest/registrations/terminated/REASON_13P1
Автор Йордан Йорданов
Отговорник по поддръжка Йордан Йорданов
Last Updated ноември 30, 2015, 17:13 (Europe/Sofia)
Създаден юли 30, 2015, 13:25 (Europe/Sofia)