Списък на предприятията, които осигуряват временна работа (офиси)

Списък на предприятията, които осигуряват временна работа, съгласно Закон за насърчаване на заетостта (изм. ДВ, бр. 7 от 24.01.2012г.)

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://www.az.government.bg/opendata/temporary-employment-list.php
Автор Йордан Йорданов
Отговорник по поддръжка Йордан Йорданов
Last Updated ноември 30, 2015, 17:11 (Europe/Sofia)
Създаден юни 29, 2015, 16:12 (Europe/Sofia)