Регистър на разпоредителните сделки

Регистър на разпоредителни сделки в Община Стара Загора

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Last Updated септември 13, 2017, 16:30 (Europe/Sofia)
Създаден септември 13, 2017, 16:29 (Europe/Sofia)