Списък на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити по бюджета на община Ботевград за 2017 година

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Last Updated септември 21, 2017, 16:06 (Europe/Sofia)
Създаден септември 21, 2017, 16:06 (Europe/Sofia)