Списък на въздушните превозвачи с валиден оперативен лиценз на въздушен превозвач на Общността

  • Оперативните лицензи на превозвачите по т.1,2,3,4,5 и 6 са издадени по реда на Регламент (ЕИО) No 2407/92
    ** Оперативните лицензи на превозвачите по т.7,8,9,10,11,12,13,14 и 15 са издадени по реда на Регламент (EO) No 1008/2008 Категория А : оперативен лиценз без ограничението на чл.5, пар.3 на Регламент (EO) No 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета Категория Б: оперативен лиценз с ограничението на чл.5, пар.3 на Регламент (EO) No 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвет

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Last Updated юли 6, 2015, 10:15 (Europe/Sofia)
Създаден юли 6, 2015, 10:07 (Europe/Sofia)