Списък на училищата-общообразователни, професионални, специални и по изкуства за учебната 2014-2015 г. - към 05.02.2015 г.

Съгласно Параграф 1, ал. (2) от Допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета Министерството на образованието и науката подготвя и поддържа регистър на държавните детски градини, на държавните и общинските училища, на детските градини и училища по чл. 11 и 12 и на духовните училища.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Last Updated юни 16, 2015, 11:03 (Europe/Sofia)
Създаден юни 16, 2015, 10:06 (Europe/Sofia)