Списък на места за настаняване

Съгласно чл. 166, ал.1, т.2 от Закона за туризма в Министерството на туризма се води и поддържа Национален туристически регистър, който съдържа информация за категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелните заведения за хранене и развлечения, туристически хижи, туристически учебни центрове, туристически спални и прилежащите към тях заведения за хранене и лицата, които извършват дейност в тях.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Петър Градинаров
Отговорник по поддръжка Петър Градинаров
Версия 1.0
Last Updated януари 10, 2019, 15:18 (Europe/Sofia)
Създаден април 14, 2015, 14:32 (Europe/Sofia)