Списък на лицата, оправомощени за проверка на водомери в гр. София

Списък съдържащ име, адрес или седалище, телефон и/или факс на лицата оправомощени за проверка на водомери в гр. София.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Last Updated януари 30, 2018, 10:49 (Europe/Sofia)
Създаден май 3, 2017, 14:21 (Europe/Sofia)