Списък на лица, оправомощени за проверка на средства за измерване и на компоненти и допълнителни устройства към тях

Списък на лица, оправомощени за проверка на средства за измерване, съдържащ: Име, адрес/ седалище, телефон, факс на заявителя Заповед №/дата Срок на валидност Вид проверка Номера на проверителите Средства за измерване, за проверката на които е оправомощено лицето

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Last Updated декември 5, 2018, 14:11 (Europe/Sofia)
Създаден май 10, 2017, 14:44 (Europe/Sofia)