Списък на лица, на които е отнето оправомощаването със заповед на председателя на ДАМТН

Списък на лица, на които е отнето оправомощаването съдържащ: Име, адрес/ седалище Заповед за оправомощаване №/дата * Заповед за отнемане на оправомощаване №/дата

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Last Updated декември 5, 2018, 14:12 (Europe/Sofia)
Създаден май 10, 2017, 15:20 (Europe/Sofia)