Списък на лекарите и лекарите по дентална медицина, които притежават разрешение за съхранение и продажба на лекрствени продукти

Списък на лекарите и лекарите по дентална медицина, които притежават разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти в Разградска област

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Регионална здравна инспекция
Отговорник по поддръжка Катя Бориславова
Last Updated май 31, 2016, 09:48 (Europe/Sofia)
Създаден май 31, 2016, 09:33 (Europe/Sofia)