Серен диоксид - Данни от Националната система за контрол на качеството на атмосферния въздух в реално време

Данни от измерени концентрации на основните показатели за качеството на атмосферния въздух, които се събират и поссържат съгласно Закона за чистотата на атмосферния въздух.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор ИАОС
Отговорник по поддръжка Росалина Инджиева
Last Updated април 26, 2018, 11:23 (Europe/Sofia)
Създаден април 14, 2015, 11:45 (Europe/Sofia)