Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти общинска собственост

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Last Updated септември 28, 2017, 16:02 (Europe/Sofia)
Създаден септември 28, 2017, 15:59 (Europe/Sofia)