Регистър на уязвимите зони от биогенни елементи в обхвата на района за басейново управление

Регистърът се обновява при публикуването на нови планове за управление на речните басейни и съдържа информация за територията на поречията на реките Струма, Места и Доспат.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://www.wabd.bg/docs/Registri/OpenData/RUjazZone.csv
Автор БД"ЗБР"
Отговорник по поддръжка Николай Олев
Last Updated февруари 13, 2018, 14:18 (Europe/Sofia)
Създаден март 7, 2017, 17:17 (Europe/Sofia)