Ресурс без име

URL адрес: http://opendata.government.bg/dataset/7fbc6deb-d637-4545-8316-121d557819cc/resource/201e5edf-5299-4263-afa8-43379769f622/download/rprogplan.csv

Из резюмето на набора от данни

Регистърът се обновява при публикуването на нови планове за управление на речните басейни и съдържа информация за територията на поречията на реките Струма, Места и Доспат.

Източник: Регистър на програми и планове в обхвата на района на басейново управление, отнасящи се за отделни подбасейни, сектори, проблеми и типове води.

Внедряване

Допълнителна информация

Поле Стойност
Последно обновяване март 8, 2017
Създаден март 8, 2017
Формат CSV
Лиценз Creative Commons CCZero
createdпреди повече от 1 година
formatCSV
has views1
id201e5edf-5299-4263-afa8-43379769f622
last modifiedпреди повече от 1 година
on same domain1
package id7fbc6deb-d637-4545-8316-121d557819cc
revision id0adbd0df-56a2-4104-a728-da9dd7ddf470
stateactive
url typeupload