Регистър на програми и планове в обхвата на района на басейново управление, отнасящи се за отделни подбасейни, сектори, проблеми и типове води.

Регистърът се обновява при публикуването на нови планове за управление на речните басейни и съдържа информация за територията на поречията на реките Струма, Места и Доспат.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор БД"ЗБР"
Отговорник по поддръжка Николай Олев
Last Updated февруари 13, 2018, 14:16 (Europe/Sofia)
Създаден март 8, 2017, 15:24 (Europe/Sofia)