Регистър на водовземните съоръжения за подземни води- кладенци за задоволяване на собствените потребности на гражданите

Регистър на водовземните съоръжения за подземни води- кладенци за задоволяване на собствените потребности на гражданите съгласно Закона за водите

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://www.wabd.bg/docs/Registri/REG_NEW/Registyr%20na%20kladenci%20za%20zadovolqvane%20na%20sobstveni%20potrebnosti%20na%20grajdani.xls
Автор БД"ЗБР"
Отговорник по поддръжка Николай Олев
Last Updated февруари 13, 2018, 14:07 (Europe/Sofia)
Създаден март 7, 2017, 10:27 (Europe/Sofia)