Главен регистър Държавна собственост, воден от 2007 г ОА Монтана

Главен регистър Държавна собственост, воден от 2007 г

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Last Updated ноември 15, 2017, 19:00 (Europe/Sofia)
Създаден септември 28, 2017, 17:52 (Europe/Sofia)