Главен регистър за публична общинска собственост 2017

публични регистри 2017

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://smyadovo.bg/bg/content/publichni-registri-2017
Автор инж. Камелия Русева
Отговорник по поддръжка инж. Камелия Русева
Last Updated декември 5, 2017, 13:58 (Europe/Sofia)
Създаден декември 5, 2017, 13:56 (Europe/Sofia)