Публичен регистър на фирмите, регистрирани за дейности с прекурсори от Категория 2 и Категория 3

Публичен регистър на фирмите, регистрирани за дейности с прекурсори от Категория 2 и Категория 3

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://www.mi.government.bg/bg/themes/publichen-registar-na-firmite-registrirani-za-deinosti-s-prekursori-ot-kategoriya-2-i-kategoriya-3-614-395.html
Автор Райна Христова
Отговорник по поддръжка Райна Христова
Last Updated септември 18, 2018, 10:11 (Europe/Sofia)
Създаден септември 27, 2017, 12:50 (Europe/Sofia)