Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания

Регистър карти за паркиране

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Отговорник по поддръжка Анна Стойнева
Last Updated декември 13, 2018, 10:26 (Europe/Sofia)
Създаден декември 13, 2018, 10:25 (Europe/Sofia)