Списък на процедираните по реда на ЗБР/ЗООС инвестиционни предложения, планове, програми и проекти на територията на РИОСВ - Смолян

Списък на процедираните по реда на ЗБР/ЗООС инвестиционни предложения, планове, програми и проекти на територията на РИОСВ - Смолян

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Last Updated февруари 7, 2018, 14:49 (Europe/Sofia)
Създаден юни 6, 2017, 12:03 (Europe/Sofia)