Регистър на одобрените типове електронни системи с фискална памет за продажба на течни горива

Регистърът е създаден и се поддържа съгласно чл. 10, ал. 9 от Наредба №Н-18 от 2006 г. на МФ за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства на основание на чл.118 ал.4 от Закона за данък върху добавената стойност.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Last Updated февруари 1, 2018, 11:43 (Europe/Sofia)
Създаден април 3, 2015, 12:16 (Europe/Sofia)