Регистър по член 16 на Наредба № Е-РД-04-06/28.09.2016 г. за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници за втори ценови период

Регистър по член 16 на Наредба № Е-РД-04-06/28.09.2016 г. за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници за втори ценови период (01.07.2016 г. - 30.06.2017 г.)

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://www.me.government.bg/bg/themes/registar-po-chlen-16-na-naredba-e-rd-04-06-ot-28-septemvri-2016-g-za-namalyavane-na-tejestta-svarz-1756-461.html
Автор Дирекция ЕСПУЕР, Министерство на енергетиката
Отговорник по поддръжка Дирекция ЕСПУЕР, Министерство на енергетиката
Last Updated април 27, 2017, 15:49 (Europe/Sofia)
Създаден април 27, 2017, 15:46 (Europe/Sofia)