Регистър по Наредба №5 на издадените разрешения за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

Регистър по Наредба №5 на издадените разрешения за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина, съдържа: номер на издаденото разрешение, данни за лечебното заведение, адрес на лечебното заведение, дата на прекратяване и основание, забележки

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://www.rzi-varna.com/regs/Reg_po_Nar5.pdf
Автор Димитринка Атанасова
Отговорник по поддръжка Димитринка Атанасова
Last Updated февруари 23, 2018, 09:35 (Europe/Sofia)
Създаден юни 15, 2016, 09:31 (Europe/Sofia)