Регистър на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

л. 171, ал.1 от Закон за здравето; Наредба № 7 от 1 март 2005 г. за изискванията към дейността на лицата, които упражняват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://www.rzi-burgas.com/registur%20nekonvenc.metodi.htm
Автор Таня Николова
Отговорник по поддръжка Христо Петров
Last Updated март 7, 2018, 16:12 (Europe/Sofia)
Създаден юни 17, 2016, 15:23 (Europe/Sofia)