Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания - 12.06.2018 г.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Отговорник по поддръжка Анна Стойнева
Last Updated юни 12, 2018, 10:19 (Europe/Sofia)
Създаден юни 12, 2018, 10:14 (Europe/Sofia)