Регистър на издадените удостоверения на дрогерии в област Варна

Регистър на издадените удостоверения на дрогерии в област Варна съдържа: номер на удостоверението, притежател, седалище/адрес на притежателя, ръководител на дрогерията, адрес на дрогерията, дата на прекратяване на регистрацията, основание за прекратяване, забележки

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://www.rzi-varna.com/regs/reg_drogerii.pdf
Автор Димитринка Атанасова
Отговорник по поддръжка Димитринка Атанасова
Last Updated февруари 23, 2018, 09:34 (Europe/Sofia)
Създаден юни 14, 2016, 12:57 (Europe/Sofia)