Регистър на Община Приморско за недвижими имоти публична и частна общинска собственост

Регистър дава данни за съставените актове за недвижимите имоти - общинска собственост от дата 01.01.2017г. до 31.12.2017г.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник https://primorsko.bg/%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8/
Отговорник по поддръжка Васил Савов
Last Updated юли 5, 2018, 14:39 (Europe/Sofia)
Създаден юли 5, 2018, 14:36 (Europe/Sofia)