Регистър на общинските предприятия в община Видин

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://vidin.bg/wp-content/uploads/2017/05/REGISTUR%20OP.doc
Отговорник по поддръжка Зорница Виткова
Last Updated май 30, 2017, 13:25 (Europe/Sofia)
Създаден май 30, 2017, 13:23 (Europe/Sofia)